Næsten hver anden får nej hos arbejdsgivere

Dansk Håndværk, der er arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder indenfor håndværk, byggeri og træindustri, siger i øjeblikket pænt “nej tak” til næsten hver anden virksomhed, der søger om medlemsskab af organisationen.

Det forklarer organisationens formand Niels Techen, når arbejdsgiverforeningen i anledningen af deres 25 års jubilæum holder et brag af en generalforsamling i Svendborg fredag.

– Et medlemskab af Dansk Håndværk skal være et kvalitetsstempel for virksomheder, der gør sig umage og som prioriterer kvalitet, ordentlighed og faglighed. På den måde er vi et alternativ til lykkeriddere og dårlige håndværkere, som ødelægger vores branches ry og rygte, forklarer formanden.

Så af de 183 nye ansøgninger organisationen fik sidste år, fik de 80 af dem besked om at de må vende tilbage på et senere tidspunkt.

Det er en stigning i forhold til året før, hvor omkring hver tredje fik afslag om medlemskab:

– Det kan skyldes, at hvis man i første omgang sorteres fra, er der ikke noget i vejen for at firmaet vender tilbage, når de har fået styr på de ting, vi kræver. Betingelserne skal være en hjælp til alle de mestre, der er med til at give fagligheden og omdømmet et løft, forklarer Niels Techen.

Mere bøvl og flere byrder
Selvom regeringen har lovet at optrappe kampen mod bøvl og byrder, konstaterer formanden, at det i stedet er blevet vanskeligere at drive virksomhed.

– Vi skal forholde os til komplicerede udregningsmetoder vedrørende AUB, som er vanskeligt at gennemskue og som indeholder åbenbare urimeligheder i forhold til de mindre virksomheder. Vi skal forholde os til LEI-koder, nye persondataregler og vi skal indbetale til tvivlsomme fonde som Arbejdsmarkedsfonden for udstationerede, AFU. Vi skal udfylde mærkelige blanketter, indberette her og der og alle vegne, lyder kritikken fra arbejdsgiverformanden.

Kritik af urimelige ordninger
Netop AFU-ordningen, hvor der indbetales millioner til en fond, der aldrig har været brugt, er en af de bureaukratiske knopskydninger, som Dansk Håndværk har været meget kritisk overfor. Og fra årsskiftet har politikerne tilføjet en ny AUB-ordning:

– Den skal sikre, at virksomheder uden lærlinge, betaler til dem, der tager lærlinge. Det giver i sit udgangspunkt god mening, da vi alle nyder godt af den kvalificerede arbejdskraft, forklarer Niels Techen.

Men det ærgrer ham, at det nye AUB-system har skabt et nyt bureaukratisk monster, som den almindelige håndværkere har svært ved at forstå:

– Det er også uacceptabelt, at dem, der i forvejen uddanner lærlinge, rammes af et nyt bureaukratisk system. Og endnu værre, at netop de virksomheder heller ikke får del i den bonus, som ordningen lægger op til. Det er bare ikke i orden, lyder det fra Niels Techen på generalforsamlingen fredag.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Niels Techen, formand for Dansk Håndværk Tlf./sms: 40 36 02 46
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk Tlf./sms: 29 37 84 88
Fotos at Niels Techen kan downloades her.

——————————————

25 års Jubilæum:
HISTORIEN OM DANSK HÅNDVÆRK

I år er det 25 år siden, at Dansk Håndværk fik den form og struktur som arbejdsgiverforeningen har i dag.

Men organisationens historie går helt tilbage til 1925.

Dengang mødtes ca. 100 snedkere fra Vestjysk-, Nordjysk-, Sydjysk, Fyns Stifts- og Midtfyns Snedkermesterforening, og stiftede Sammenslutningen af Snedkermester-foreninger i Danmark. 

Det var den driftige snedkermester Hans Bendixen som tog initiativ til foreningen. Og Bendixen fungerede da også selv som formand for foreningen frem til sin død i 1942.

I starten af 1990’erne begyndte der at blæse nye vinde med faldende medlemstal og skærpet konkurrence fra andre organisationer. I 1993 tog daværende formand Laurits Glud og Poul Erik Pedersen, som senere blev formand i den nye forening, derfor initiativ til at modernisere foreningen i stedet for at lade sig opsluge af andre fremadstormende organisationer.

Det blev starten på Danske Snedker- og Tømrermestre, og dét vi i dag kender som Dansk Håndværk. Arbejdsgiverforeningen for små og mellemstore virksomheder indenfor håndværk, byggeri og industri.

Dansk Håndværk er medlem af SMVdanmark – det tidligere Håndværksrådet – og foreningens nuværende formand Niels Techen er samtidigt formand for SMVdanmark.