Småjobs: Giv socialt udsatte en håndsrækning

Fra 1. januar kan udsatte borgere få et socialt frikort, der gør det muligt for dem at tage småjobs uden at de bliver trukket i deres sociale ydelser. 

Det betyder at mindre virksomheder kan give en hjælpende hånd til borgere på eksempelvis kontanthjælp eller førtidspension ved at give dem et lille ekstrajob i en kortere periode. 

Med frikortet, som kommunen udsteder, kan personen tjene op til 20.000 kr. skattefrit per år, uden at de blive trukket i deres ydelser. 

Virksomheder kan hjælpe
Hensigten er at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar og give borgerne bedre mulighed for at blive en del af fælleskabet.

Der skal være tale om ustøttet beskæftigelse i et almindeligt ansættelsesforhold, hvor lønmodtager er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Aflønningen aftales fra job til job med arbejdsgiver. Potentielle brugere er betænkelige ved, om de kan leve op til en almindelig timeløn, ligesom de ikke ønsker uenigheder med fagbevægelsen. En mulighed kan være at aftale honoraraflønning for at løse de enkelte opgaver.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, blandt andet at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Som eksempler på småjobs nævner socialstyrelsen bl.a. 

  • Serviceopgaver (gå til hånde)
  • Pakke- og lagerarbejde
  • Rengøring og oprydning – inde og ude
  • Mindre håndværksopgaver
  • Kørsel
  • Kantinearbejde
  • Kundebetjening

Du kan læse mere om det sociale frikort og de nye regler i den 2 årige forsøgsperiode her.