Lærlingenes Hus er indstillet til Renoverprisen 2024

Dansk Håndværks projekt med renovering af et gammelt, nedslidt bindingsværkshus i Allinge på Bornholm er indstillet til Renoverprisen 2024. Huset er istandsat af lærlinge på forskellige faguddannelser som uddannelsesprojekt under ledelse af Dansk Håndværk, der ejer huset.

Se indstilling til Renoverprisen

“Det er ikke uden stolthed, at vi i dag kan præsentere Lærlingenes Hus som et lysende eksempel på styrker og mulighederne ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt,” udtaler Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk. Hans store håb er, at huset vil inspirere og motivere mange unge til at tage en håndværksmæssig uddannelse. Men der er ifølge Morten Frihagen også god grund til, at virksomheder og branchen kigger nærmere på projektet.
“Projektet har fokus på, hvordan genbrug og genanvendelse kan skabe synergi i kombination med moderne byggeteknikker og optimerede samarbejdsformer mellem byggeriets fagfolk. Områder hvor der kan være meget store gevinster at hente, hvis man gør det rigtigt,” påpeger Morten Frihagen.
 
Med Lærlingenes Hus ønsker Dansk Håndværk:
  • at sætte fokus på kvaliteten ved det danske håndværk.
  • at vise udviklingen i det danske håndværk.
  • at inspirere og motivere nye generationer til at tage en håndværksmæssig uddannelse.
  • at styrke samarbejdet på tværs af fag.
  • at løfte håndværksbranchens image og fremme respekten om det danske håndværk.

Se resumefilmen

Se billeder og video på laerlingeneshus.dk

Huset fungerer i dag som inspirationshus for virksomheder, lærlinge og relevante faguddannelser og foreninger med fokus på godt håndværk, håndværksværktraditioner, cirkulær økonomi, bæredygtige materialer og styrken og muligheder ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Dansk Håndværk udlejer fra foråret 2024 huset til foreningens medlemsvirksomheder, der tæller knapt 1.000 små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri og industri.

Projektet er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Boligfonden Kuben.