Lad os spidse blyanten, når vi taler om byggeriets CO2-udledning

Byggebranchen er en af de store erhvervssektorer i Danmark. De 190.000 beskæftigede arbejder med store maskiner og tunge materialer, der naturligvis påvirker klimaet mere end virksomheder, der arbejder ved et skrivebord. Så selvfølgeligt skal vi reducere klimabelastningen mest muligt.

Men i den offentlige debat svirrer det med vidt forskellige tal for byggeriet CO2-udledning. Når vi skal gøre en indsats for at sænke klimapåvirkningen, er det vigtigt, at aktørerne i branchen får et faktuelt og nogenlunde præcist tal at arbejde ud fra.

Bygninger og byggeri er ikke det samme
I de sidste par år har vi i flere og flere steder set, at man skriver at “byggeriet står for 30 procent af Danmarks udledning af CO2”. I begyndelsen var det fordi skribenten faktisk mente byggeriet og den eksisterende bygningsmasse lagt sammen, men tallet bliver nu gentaget, hvor der faktisk menes selve byggeriet. Andre steder laver man en opdeling, der viser noget helt andet.

Ifølge beregninger foretaget af regeringens klimapartnerskaber står den eksisterende bygningsmasse eksempelvis for omkring 20 procent af CO2-udledningen, mens selv byggesektoren står for omkring 10 procent. Og leder man, kan man finde alle mulige andre variationer af tallene i artikler og debatindlæg. Hos eksempelvis Bolius bruger man samme opdeling, men skriver at byggeriet og produktionen af byggematerialer står for 10-15 procent af Danmarks CO2-udledning.

Bolius er altså så præcis, at man inkluderer fremstilling af byggematerialerne i tallet. Og ser man så på udenlandske undersøgelser fordeler man udledningen med 5-7 procent til fremstilling af byggematerialer og 6-8 procent til selve byggeprocessen – hvilket svarer meget godt til angivelsen hos Bolius. Men i de udenlandske opgørelser inkluderer man hele anlægsbranchen – altså fx veje, broer, havneanlæg, jernbanenet energiforsyning o.s.v. og medtager desuden transport af materialerne.

Når det gælder det tal, der bruges om bygningsmassen – altså vores daglige brug af de eksisterende boliger og erhvervsbygninger – angives udledningen nogle steder til omkring 20 procent – andre steder til 23-25 procent. Det tal har intet med selve byggebranchen at gøre, da det dækker vores energiforbrug til opvarmning, elektricitet o.s.v. og vil fortætte selv om vi stoppede alt byggeri i Danmark.

Lad os få et tal for fakta
Vi står altså i en situation, hvor flere og flere skriver, at byggeriet står for 30 pct. af udledningen, mens andre – i den modsatte ende af skalaen – mener at byggeriet står for mindre end 7 procent. Det er en voldsom forskel, der forvirrer billedet, og derfor bliver vi nødt til at have et uvildigt tal fra forskere eller statistikere, der opdeler udledningen på bygningsmasse, byggebranche, anlægsbranche, materialefremstilling og transport.

Som en af de væsentligste erhvervssektorer i Danmark skal vi løfte vores del af ansvaret. Men hvis vores og samfundets indsats skal have størst effekt, skal fakta være korrekte, når virksomheder og branchen øvrige aktører taler om klimapåvirkning.

Derfor er det vigtigt, at vi spidser blyanten og er præcise, så det er tydeligt om vi taler om byggeriets klimapåvirkning eller vi taler om vores bygningsmasses klimpåvirkning.