Krav om skriftlige brugsanvisninger er ophævet

Fra den 1. juli skal virksomhederne ikke længere udarbejde de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer.

Til gengæld vil arbejdstilsynet i stedet sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der fortsat skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Kravet der bortfalder gælder altså APB – men ikke kravene i forhold til APV.

Samtidig vil AT sætte øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.

Ændringen er en følge af ændring af bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer samt om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Læs ændringsbekendtgørelserne på Retsinformation:

Bekendtgørelse nr. 254 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

Bekendtgørelse nr. 255 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)