Kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022

Skatterådet har fastsat de nye satser for 2022.

Grundlaget for beregningen over benzinprisen er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2020 (95 oktan), som er fremskrevet til 2021 og 2022 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. I beregningerne indgår derudover også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v. ved fastsættelsen af satserne.

Kørselsfradraget – her er de nye satser:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2021 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km
2022 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 1 øre. Årsagen hertil er, at der forventes en stigning i det samlede forbrugerindeks. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor i 2022 udgøre 0,55 kr. pr. km.

Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km
2022 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.