Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2021

Skatterådet har nu fastsat de nye satser.

Faldet skyldes lavere benzinpris i 2021 end forvent sidste år og at bilerne kører længere på literen. I beregningerne indgår også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v.

Kørselsfradraget – her er de nye satser:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km
2021 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller el-løbehjul

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter vil i 2021 fortsat udgøre 0,54 kr. pr. km. Skatterådet har som noget nyt præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme sats.

– I takt med at brugen af el-løbehjul generelt er steget, er der opstået et behov for, at vi tager stilling til, hvordan den erhvervsmæssige brug af el-løbehjul kan godtgøres. Vi har derfor besluttet, at man kan bruge den samme sats til erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul, som kan bruges ved erhvervsmæssige brug af egen cykel og knallert, forklarer Jane Bolander.