København dropper byggesagsgebyret

I forbindelse med forlig om budgettet for København, har politikerne blandt andet besluttet helt at droppe gebyret på byggesager. 

Det vil give de byggevirksomheder, der er leverandører til kommunen og kommunens borgere en samlet besparelse på omkring 180 millioner over de næste fire år.

– Det er fint, at København viser et godt eksempel og nu helt afskaffer det gebyr virksomheder og private skal betale for at få deres sag behandlet. Det bør andre kommuner tage ved lære af, så de følger Hovedstadens eksempel, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Prisen for at få en byggesag behandlet svinger voldsomt fra kommune til kommune. 

De steder, hvor man endnu ikke har afskaffet gebyret helt, betaler virksomheder en timepris, der skal dække omkostningerne ved at behandle sagerne.

Men prisen svinger fra omkring 300,- kr. til helt op imod 900 kr. Som eksempel tager Svendborg Kommune i øjeblikket en timepris på 690 kroner, for at behandle byggesager. Og den voldsomme forskel fra kommune til kommune har undret håndværkernes organisation i årevis.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk