Katastrofeklausul og indeksregulering af entreprisesummen

Ekstraordinære prisstigninger. Her finde du en beregner til indeksregulering i forbindelse med katastrofeklausulen. Vi har tidligere beskrevet medlemmernes mulighed for at bruge vores indeksberegner ifb. med prisstigninger på entrepriser.

Men nu kan du også lave beregninger efter den såkaldte “katastrofeklausul”.

Oplever man ekstraordinære prisstigninger inden for de første 12 måneder, rummer cirkulæret §9 en såkaldt ”katastrofeklausul”, hvorefter man har ret til at indeksregulere sine priser. Der er dog skrappe krav til, at man har ret til en sådan indeksregulering.

Cirkulæret §9  giver mulighed for regulering af entreprisesummen i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som direkte eller indirekte indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Du kan finde muligheden for indekserings beregning på samme side som den tidligere omtalte indeksberegner – du finder den nederst på siden, hvor den tydeligt er mærket med blå overskrift.

Du finder begge indeks-beregnere her (Bemærk at selve beregningsfelterne tager 15-20 sekunder af indlæse, så giv hele siden tid til at blive vist.)