Jurist: Pas på når du genstarter et firma efter konkurs

Vil man redde en virksomhed, der netop er gået konkurs, skal man passe på. For i mange tilfælde overtager man det sure med det søde – og det kan koste redningsforsøget livet. 

Advarslen kommer fra juristerne i Dansk Håndværk, der med mellemrum støder på problemer, når redningsforsøget er gået i gang kort efter, at en virksomhed er lukket. 

– Starter den nye virksomhed med omtrent samme navn, samme netside, samme adresse og fortsætter de samme medarbejdere med samme aktiviteter og i umiddelbar forlængelse af konkursen, kan man ikke nøjes med at videreføre alle de gode ting – man må tage det sure med det søde, forklarer Celia Guldhammer, der er jurist i Dansk Håndværk.

Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven hænger det nye selskab nemlig på en række forpligtelser fra det gamle på trods af konkursen:

– Har det nye selskab eksempelvis ansat en eller flere af medarbejderne fra det kuldsejlede firma, følger der forpligtelser med, hvis den nye virksomhed har bevaret sin identitet, forklarer juristen.

Som eksempel nævner hun betaling af medarbejdernes feriepenge. I den situation får medarbejdere nemlig deres rettigheder som anciennitet, løn, pension og feriepenge med sig til det nye selskab:

– Vi ser det, når for eksempel en kolleger overtage nabovirksomheden, der netop har måtte lukke. Så kan det være fristende at starte hurtigt med stort set samme navn og ansatte for at signalere til kunder og lokalsamfundet, at ånden i virksomheden er reddet, men i det tilfælde vil blandt andre Lønmodtagernes Garantifond mene, at man med købet også overtager de løntilgodehavender, som medarbejdere havde i det konkursramte selskab, lyder det fra Celia Guldhammer.

Dansk Håndværk understreger, at reglerne naturligvis også gælder, hvis det er den oprindelige ejer, der selv genstarter efter en konkurs.

– Reglerne skal forhindre, at man spekulerer i en konkurs, og det er rimeligt nok, men vi ser, at de nye ejere bliver overrasket over reglerne. Og i den situation må vi forklare, at man godt kan starte hurtigt efter en konkurs – men at man i så fald overtager det sure med det søde, selvom det er bittert.

——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Celia Guldhammer, Jurist i Dansk Håndværk
E-mail: cg@dhv.dk  Tlf. /sms: 3178 5992

 Fakta om virksomhedsoverdragelsesloven

 § 2 Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i
 de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til

  1. kollektiv overenskomst og aftale,
  2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed og
  3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

 

Foto til fri brug med denne pressemeddelelse – download det her.