Jul og nytår: SH-dage og ferievarsel

Jul og nytår er på trapperne. Det betyder, at eventuel ferielukning skal varsles – samtidig indebærer det et overblik over dage og betaling for disse. Det får du her. 

Betaling for søgnehelligdage (SH-dage) og overenskomstmæssige fridage i forbindelse med jul og nytår følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Her får du et overskuelig overblik i skemaform over dagene. Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster.

Husk også ferievarsel
Holder virksomheden lukket mellem jul og nytår, skal du desuden huske at varsle det skriftligt over for de ansatte senest en måned, før ferien begynder.

Få overblikket her: Helligdage Jul og nytår 2022-2023