Hvornår har vi den nye overenskomst i hånden?

Dansk Håndværk har indgået en ny fælles overenskomstaftale med 3F Industrigruppen om Industri- og Værkstedsoverenskomsten. 

I den kommende tid er der en del ”papirarbejde”, der skal gøres. De aftaler, der er truffet i forhandlingen med 3F, skal indarbejdes i den nye overenskomst og tilhørende bilag. Når det er gjort, skal resultatet behandles i Dansk Håndværks bestyrelse og til urafstemning hos 3F’s medlemmer. Først når begge parter har godkendt forhandlingsresultatet, kan overenskomsten træde i kraft.

I praksis betyder det,  at man skal følge de nuværende (gamle) overenskomster, indtil de nye overenskomster er endelig vedtaget. Og det betyder samtidigt, at man skal foretage en efterregulering af lønnen m.v. i forhold til de nye aftaler for perioden fra den 1. marts og frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten er endeligt vedtaget.

På baggrund af vores erfaring med denne proces, forventer vi, at de nye overenskomster vil være klar i starten af april måned.

Dansk Håndværk vil naturligvis orientere og fremsende aftalerne og nøgletal til medlemmerne, så snart de nye overenskomster er endeligt vedtaget og klar til brug.