Hvilke virksomheder skal have en whistleblowerordning?

I december 2021 trådte et nyt lovkrav om beskyttelse af whistleblowere i kraft i Danmark. I første omgang omfatter det store og mellemstore virksomheder med mere end 250 medarbejdere. Fra december 2023 gælder det også mindre virksomheder med 50-249 ansatte.

En whistleblowerordning er et system, hvor medarbejdere i en virksomhed fortroligt eller anonymt kan indberette problematiske forhold. Det kunne fx være svindel, magtmisbrug eller seksuelle krænkelser.
I whistleblowerloven er der fastlagt frister for, hvornår de danske virksomheder skal have etableret en ordning:

  • Virksomheder med mellem 50- 249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023
  • Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning

Virksomhederne kan vælge at etablere en whistleblowerordning internt i virksomheden, eller de kan vælge at outsource whistleblowerordningen ud til ekstern part.

Læs mere i denne vejledning fra Justitsministeriet: Vejledning for whistleblowerordninger på private arbejdspladser (justitsministeriet.dk)