RETTELSE OM: Varsling om kollektiv ferielukning sommer 2022 skal først ske 31. januar

Datoen for varsling af kollektivt ferielukket i sommeren 2022 er i de nye overenskomster rykket med en måned til den 31. januar.

Sidste frist for varsling af hovedferien er derfor den 31. JANUAR 2022. Alle øvrige forhold vedrørende varsling samt hvilke overenskomster det vedrører er de samme

Ved en fejl var datoen i den nyhedsmail, der er udsendt her til morgen, ikke rettet.


Nedenstående tekst er den korrekte:
Husk at varsle kollektiv hovedferie senest den 31. januar

Virksomheder indenfor industri- og værkstedsoverenskomsten samt Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten skal huske, at det allerede nu er ved at være sidste frist for varsling af hovedferien, hvis virksomheden ønsker at holde kollektivt ferielukket i sommeren 2022.

Frist den 31. januar
I de nye og gældende overenskomster er fristen flyttet med en måned. For medarbejdere, som er omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten eller Industri- og Værkstedsoverenskomsten skal varsling derfor være sket senest 31. januar.

Byggesektoren bemærk: Varslingen af hovedferien for medarbejdere, der arbejder indenfor Bygge- og Anlægsoverenskomsten skal først ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt.

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket ifølge varslet, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Vær opmærksom på, at ferieloven har særlige regler om elevers ret til betalt ferie.

Har du spørgsmål så kontakt Dansk Håndværk på telefon 3263 0470