Byggesektoren: Husk varsling af kollektiv ferielukning

Hvis virksomheden ønsker at holde kollektivt  ferielukket i sommeren 2019, skal man huske at overholde fristen for varsling af hovedferien.

Varslingen af hovedferien for sommeren 2019 skal for medarbejdere der arbejder indenfor Bygge- og Anlægsoverenskomsten ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder –  det vil sige, at skal der eksempelvis holdes kollektivt ferielukket fra den 1. juni, skal varslingen af dette ske senest den 1. marts.

Bemærk:  at for medarbejdere, som er omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten eller Industri- og Værkstedsoverenskomsten skulle varsling, som vi tidligere har gjort opmærksom på, være sket senest 31. december.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt til medarbejderne.

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Vær opmærksom på, at ferieloven har særlige regler om elevers ret til betalt ferie.

Spørgsmål rettes til Dansk Håndværk på telefon 3263 0470