Husk varsling af kollektiv ferielukning samt restferie

Virksomhederne skal i øjeblikket holde øje med to tidsfrister vedrørende varsling af ferie. Dels varsling i tilfælde af at man ønsker at holde kollektiv ferielukning i sommerferien og dels varsling til medarbejdere om brug af deres eventuelle restferie.

Varsling af restferie

Ferieåret udløber den 1. maj, og det er snart tid til at varsle restferien, hvis du ønsker at dine medarbejdere afholder deres ferie inden ferieåret slutter.

Hvis medarbejderne har ferie fra optjeningsåret 2018 til gode, har medarbejderen ret til at afholde restferien inden ferieåret udløber den 1. maj 2019. Som arbejdsgiver har du ligeledes ret til at varsle restferien afholdt, men medarbejderen skal varsles om det 1 måned før.

Vil du eksempelvis varsle, at medarbejderen skal afholde restferien d. 21. april 2019 skal varslet altså senest afgives den 20. marts 2019.

Ferieåret udløber den 1. maj. Sidste frist for varsling af restferie for dette ferieår er derfor en måned inden denne dato (dvs. 31. marts) plus det antal feriedage medarbejderen skal nå at kunne afholde inden udløb af ferieåret. Sidste frist afhænger altså af, hvor mange feriedage medarbejderen har til gode.

Varsling af Kollektiv ferielukning

Hvis virksomheden ønsker at holde kollektivt ferielukket i sommeren 2019, – altså lukke virksomheden helt i en ferieperiode – skal man huske at overholde fristen for varsling af hovedferien.

Varslingen af hovedferien for sommeren 2019 skal for medarbejdere der arbejder indenfor byggesektoren (overenskomst) ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder – det vil sige, at skal der eksempelvis holdes kollektivt ferielukket fra den 8. juni, skal varslingen af dette ske senest den 8. marts.

Bemærk at for medarbejdere, som er omfattet af Industri- og Værkstedsoverenskomsten samt Polstreroverenskomsten skal varsling, som vi tidligere har gjort opmærksom på, være sket senest 31. december.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt til medarbejderne.

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Vær opmærksom på, at ferieloven har særlige regler om elevers ret til betalt ferie.

Spørgsmål rettes til Dansk Håndværk på telefon 3263 0470

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.