Husk regler om oplysning om klagemuligheder

Husk at Forbrugerklageloven siden slutningen af 2015 kræver, at virksomheder på deres webside skal oplyse forbrugerne om, hvor forbrugerne kan klage til, hvis der opstår en tvist.

Hvis virksomheden har en hjemmeside skal det fremgå tydeligt og let tilgængeligt på hjemmesiden, at tvister kan indbringes for eksempelvis Håndværkets Ankenævn (Service fra dette ankenævn gælder kun for medlemmer af Dansk Håndværk). Hvis virksomheden anvender generelle forretningsvilkår, skal oplysningerne også stå heri. Oplysningen skal senest gives i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Oplysningen om ankenævn og kontaktinfo skal desuden gives på skrift til forbrugeren, hvis virksomheden helt eller delvist afviser et krav fra forbrugeren. Overtrædelse af de nye regler kan straffes med bøde i grove eller gentagne tilfælde.

Forslag vedrørende websider

Dansk Håndværks medlemsvirksomheder kan for eksempel anvende nedenstående formulering på deres hjemmesider for at opfylde dette krav:

“Virksomhedens navn” er dækket af garantiordningen Håndværkergaranti, læs mere på http://www.håndværkergaranti.dk/.
Tvister kan indbringes for Håndværkets Ankenævn – læs mere på http://www.hvanke.dk/, hvor kontaktoplysninger på nævnet også findes.

Du kan læse lovteksten i lovens § 4 her.