Husk at din virksomhed skal registrere virksomhedens reelle ejere!

De fleste virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere inden den 1. december 2017.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

Hvilke virksomheder skal registrere?
IVS
ApS
A/S
P/S
K/S
I/S
Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
Finansielle virksomheder
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

Hvem skal registreres?
En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Det er således vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Registrér reelle ejere på VIRK/Indberet

Oplysningerne om reelle ejere og de reelle ejeres rettigheder skal registreres på VIRK/Indberet.

Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Du kan se mere i denne vejledning.

og du kan indberette her