Helsingør kommune kan komme i strid med udbudsloven

Ifølge Dagens Byggeri onsdag og Politiken Byrum vil embedsmænd i Helsingør kommune nu anbefale politikerne, at kommunale opgaver til mere end tre millioner fremover udbydes i totalentrepriser.

Centerchef for økonomi og ejendomme i kommunen mener at udbud i fagentrepriser er for kompliceret og fordyrer opgaverne.

Men den udmelding bekymrer arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk:

– Nu siger loven jo altså, at kommuner så vidt muligt skal dele udbud op, så også de mindre virksomheder kan få del i de mange opgaver, som skatteyderne betaler for. Så vi regner grundlæggende med, at kommunens politikere sidder den opfordring overhørig og vælger at fortsætte med at følge lovgivningen, siger direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Årsagen til embedsmandens anbefaling er, at kommunen netop har gennemført to byggeopgaver, hvor budgetteren af flere forskellige grunde er blev overskredet.

– Det er svært at opgøre, hvilken andel problemerne hver for sig udgør af den samlede overskridelse, men vi har lært noget omkring intern styring af projekterne. Vi har fået erfaringer på godt og ondt, siger centerchefen ifølge Dagens Byggeri onsdag.

Og det får Dansk Håndværk til at opfordre de mindre virksomheder i kommunen, der er bekymrede for, at de mister opgaver fremover, til at slå koldt vand i blodet:

– Kommunen vil nok opdage, at de blot skal blive bedre til at udbyde opgaver i fagentreprise. Og vi kan se at politikerne i Helsingør gør et stort arbejde for at få borgerne til at starte nye virksomheder, så mon ikke de fortsætter med at følge lovgivningen og på den måde sikrer, at der også er arbejde til de lokale virksomheder i fremtiden, siger Morten Frihagen.

Dansk Håndværk har for blot et par uger siden været efter bygningsstyrelsen i en tilsvarende sag, hvor styrelsen ville holde op med at udbyde fagentrepriser.

– Virksomhederne i kommunen skal blot holde øje med at reglerne bliver fulgt, og at der, som loven siger, gives veldokumenterede begrundelser, hvis et udbud ikke deles op. Sker det ikke, skal de blot gøre os opmærksom på det, lover direktøren.


Yderligere oplysninger:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk