Helligdage 2017: Udbetaling på SH-dage

Vi har allerede taget hul på forårets mange helligdage, og vil blot minde om at medarbejderne på søgnehelligdage skal have SH-udbetaling fra deres SH-konto – det såkaldte forskudsbeløb.

Forskudsbeløbet pr. søgnehelligdag udgør:

  • For voksne over 18 år: 1000,00 kr.
  • For ungarbejdere og for praktikanter: 600,00 kr.
  • For deltidsansatte beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser
  • Elever og funktionærlignende ansatte får udbetalt almindelig løn

Følgende dage i forsommeren er søgnehelligdage:

1.maj 2017

Bededag:
St. Bededag (12. maj 2017)

Kristi Himmelfart:
Kristi Himmelfartsdag (25. maj 2017)
Fredag efter Kristi Himmelfart (26. maj 2017)

Pinse:
2. Pinsedag (5. juni 2017)

Grundlovsdag:
Grundlovsdag* (5. juni 2017)

*Da Grundlovsdag i 2017 falder sammen med 2. Pinsedag (5. juni), skal der kun udbetales ét forskudsbeløb for dagen.