Hedebølge: Hvor varmt må det være på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen i lokaler holdes under 25 C, bortset fra perioder med varmebølge eller hedebølge.

Hvis det er vanskeligt at holde temperaturen i lokalet under 25 C i perioder, hvor udetemperaturen ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en varmebølge eller hedebølge. For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.

Accepteres under hedebølge:
Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25 C. Det accepteres normalt af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler, som vis i listen nederst.

Om man må gå hjem fra sit arbejde og holde fri, når det er hedebølge udenfor og meget varmt på arbejdspladsen, er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed. Men hvad der er arbejdstid, og hvornår man må forlade sit arbejde og holde fri, er et arbejdsretligt spørgsmål.

Lokaler under bl.a. en hedebølge:
Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25 C i perioder med høje udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet.

 • Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.
 • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 C og luftfugtigheden er 40-60 pct.
 • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 C.
 • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
 • Overvej, om der er mulighed for at forskyde arbejdstiden (fx start tidligere på dagen).
 • Forsøg at lave rotation mellem opgaverne ved fysisk krævende arbejde.
 • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
 • Hav altid fokus på om beklædningen er væsentlig for sikkerheden. I kan dog i nogle tilfælde tænke alternativt – fx brug af langt forklæde kombineret med shorts, fremfor lange bukser.
 • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
 • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
 • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Du kan læse mere om de forskellige regler ifb. med varme på arbejdstilsynets sider her: