Håndværkerne forbereder sig på krise

De små og mellemstore håndværksvirksomheder er helt bevidste om, at økonomien når som helst kan vende. De har allerede oplevet de første tegn på at ordretilgangen ikke er, hvad den har været, og derfor er lederne i fuld gang med at forberede sig på, at det kan blive nødvendigt med ændringer i driften.

– Vi kan mærke, at der er stor usikkerhed om den økonomiske situation og om hvordan fremtiden kommer til at se ud. Der er sket et klart skifte i de emner medlemmerne beder om juridisk rådgivning om. Nogle har allerede oplevet en tilbagegang, men de fleste forsøger ganske enkelt at være på forkant af udviklingen, så de kender deres muligheder og begrænsninger. De søger råd om, hvad de må gøre og hvordan de i givet fald skal gøre det, hvis det bliver nødvendigt, fortæller chefjurist i Dansk Håndværk Susanne Oldenburg.

Et hurtigt skift
Mens arbejdsgiverforeningen for et år siden blev bedt om råd i forbindelse med tilbudsgivning, licitationer og spørgsmål om ansættelser, er vægten i dag på regler om opsigelser, tidsbegrænsede ansættelser og eventuel brug af arbejdsfordeling.

– Det gik ret hurtigt hen over januar og februar, hvor vi så en stigning i den type henvendelser. Men det er vigtigt at forstå, at det ikke er et udtryk for at virksomhederne rent faktisk er presset af den økonomiske tilbagegang – endnu. Det er vores indtryk, at både ejere og ledere i virksomhederne forbereder sig på det, der ser ud til at komme. Og ud fra den betragtning er det et sundhedstegn. Det betyder nemlig at virksomhederne denne gang ikke bliver fanget på det forkerte ben, sådan som vi så det efter den pludselige vending op til finanskisen. Man ser flere måneder frem og gør klar til at kunne træffe de nødvendige beslutninger på en ordentlig og velovervejet måde, vurderer Susanne Oldenburg.

Tør ikke binde sig
Kendetegnene for virksomhedernes overvejelser er også, at en del forsøger at mildne overgangen for deres ansatte og for virksomheden. Flere forhører sig om reglerne i forbindelse med arbejdsfordeling, muligheder for efteruddannelse at de ansatte eller udlejning af overflødige medarbejdere til andre virksomheder for en periode:

– Man arbejder tæt sammen i de mindre virksomheder og har derfor også et personligt forhold, der betyder at arbejdsgiver vil gøre meget for at undgå afskedigelser af gode medarbejdere. Spørgsmålet er om det kan undgås, når de også skal tage hensyn til virksomhedens drift. Overvejelserne gælder også lærlinge, som langt de fleste håndværksmestre sætter en ære i at uddanne. Men vi kan mærke at usikkerheden på det område betyder, at man er ved at blive forsigtig med at tage nye lærlinge ind. Andre tør ikke binde sig for en hel uddannelsesperiode, så de forhører sig om reglerne for at tage lærlinge ind på korte aftaler, forklarer chefjuristen.

Byggebranchen oplevede allerede den første nedgang i beskæftigelsen i slutningen af sidste år. Men når der endnu ikke er registreret begyndende arbejdsløshed indenfor branchen, skyldes det ifølge Dansk Håndværk at nogle virksomheder stadigt mangler folk til projekter, som er i gang eller står i ordrebogen. Så i en overgang kunne de overtage de medarbejdere, som andre i branchen sagde farvel til.

——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Susanne Oldenburg, Chefjurist i Dansk Håndværk
Tlf: 53 53 11 44 E-mail: swo@dhv.dk