Håndværkere betaler til millionfond, der aldrig bruges

Siden sommer 2016 har lovlydige virksomheder været tvunget til at indbetale millioner til en fond, der skal dække lønkrav i udenlandske firmaer, som løber fra betalingen af deres ansatte.

Allerede da ordningen blev indført rejste det et ramaskrig hos lovlydige håndværksmestre, som dermed kom til at garantere for konkurrenter, som i realiteten kunne løbe med deres opgaver på grund af snyd og underbetaling.

Nu viser det sig tilmed, at de millioner, som håndværksmestrene har måtte punge ud med, slet ikke bliver brugt.

Det er håndværkernes arbejdesgiverorganisation, Dansk Håndværk, der gennem aktindsigt har fået adgang til en oversigt over, hvad der er blevet af de 33 millioner, som virksomhederne foreløbigt har indbetalt:

– Vi kan nu dokumentere, at der ikke er blevet brugt en eneste krone. Virksomhederne har foreløbigt indbetalt mere end 33 millioner til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, som ordningen kaldes. Men fonden har ikke i et eneste tilfælde har modtaget krav om løntilgodehavender. Og efter min vurdering er der intet, der tyder på, at det vil ske i noget synderligt omfang fremover. Det her nærmer sig en skandale, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen.

Betal pengene tilbage
Han opfordrer politikerne til afvikle ordningen øjeblikkeligt og tilbagebetale beløbet til de danske virksomheder, der har måtte lægge ryg til farcen:

– Hver gang et firma skal betale til diverse fonde, afgifter og ordninger koster det administration. Både når de skal sætte sig ind i nye regler, og når de løbende skal sikre sig, at indbetalinger sker rettidigt og efter reglerne. Så for erhvervslivet er udgifterne er væsentligt større end de 33 ubrugte millioner, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Krænker retsfølelsen
– Jeg synes ærlig talt, at regeringen bør tage konsekvensen og øjeblikkeligt ophæve hele regelsættet med tilbagevirkende kraft, så håndværksmestrene kan få deres penge tibage. Ordningen har været et brud på den retfærdighedsfølelse, som lovlydige virksomheder bør opleve. Samtidigt er fonden ikke er et effektivt middel til at bekæmpe unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder, da den ikke omfatter uorganiserede virksomheder, mener Dansk Håndværk.

Arbejdsgiverforeningen protesterede allerede da forslaget om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede dukkede op i 2016. Dengang pegede man på det urimelige i, at de lovlydige blev tvunget til at betale svindlernes regning. Og siden indbetalingen startede i 3. kvartal 2016, har der altså ikke været brug for fonden i en eneste sag.

– Føler politikerne stadigt, at der er behov for at dække udenlandske selskaber, der løber fra regningen til deres ansatte, bør man finde andre redskaber, som sikrer at virksomhederne selv kommer til at betale. Det foreslog vi før man indførte reglerne – og det mener vi stadigt, fastslår Morten Frihagen.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

—————————————–

FAKTA OM AKTINDSIGTEN:

Dansk Håndværk har som svar på sit ønske om aktindsigt i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede fået oplyst følgende i svaret, som fuldt ud dækker de spørgsmål dansk Håndværk har stillet:

Vedr. Den samlede indbetaling til AFU siden Fondens oprettelse (18. juni 2016, red)
Der er pr. 30. november 2017 indbetalt i alt kr. 33.201.479,87 fra danske arbejdsgivere og de udenlandske arbejdsgivere, der er opkrævet på baggrund af deres  registrering i RUT-registret. 

De oplyste beløb er indbetalinger siden Fondens oprettelse.

Vedr. Den samlede udbetaling fra AFU siden Fondens oprettelse (18. juni 2016, red)
Vi kan oplyse, at Fonden endnu ikke har modtaget anmeldelse på løntilgodehavender og dermed endnu ikke har dækket/ udbetalt løntilgodehavende overfor den til Danmark udstationerede lønmodtager.

Vedr: Antal afsluttede og verserende sager siden Fondens oprettelse
Vi forstår spørgsmålene til antal afsluttede og verserende sager derhen, at der sigtes til sager om løntilgodehavender og ikke sager om opkrævning af ordinære bidrag.

Som tidligere oplyst har vi ikke modtaget sager vedrørende dækning af løntilgodehavender, hvorfor vi ej heller har afsluttet sager eller pt. har verserende sager.

—————————————–