Gratis konsulenttjeneste for et bedre arbejdsmiljø

BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste er et gratis tilbud til branchen, hvor fokus er på at få opbygget en kultur med god adfærd ift. sikkerhed og sundhed i den enkelte virksomhed. Konsulenterne i den nye konsulenttjeneste tager udgangspunkt i arbejdspladsernes aktuelle udfordringer og yder støtte til at løsninger så vidt muligt bliver en del af driften.

I godt to år skal branchens aktører sammen med virksomhederne arbejde for at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har fastsat nye mål og pejlemærker for arbejdsmiljøet på netop disse tre områder.

 • Hvad er BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste?
  Et tilbud til jer fra BFA Bygge & Anlæg, der kan gøre jeres virksomhed sundere og mere attraktiv, ved at hjælpe jer med at undgå ulykker, nedslidning og farlig kemi.
 • Hvad går det ud på?
  I bliver over en periode hjulpet med selv at forbedre jeres arbejdsmiljø. Der vil være fokus på præcis jeres udfordringer og på at løsninger så vidt muligt bliver en del af driften.
 • Hvordan foregår det?
  I aftaler et besøg med en konsulent, der lytter til jeres udfordringer og hjælper jer med at vælge én eller flere arbejdsmiljøaktiviteter, der er relevante for jer og jeres virksomhed. I arbejder med denne aktivitet i hverdagen i en periode, hvorefter I sammen med konsulenten følger op.
 • Hvilke aktiviteter kan vælges?
  Aktiviteterne skal medvirke til at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. Det kunne fx være at få styr på jeres kemi, lære at bruge et nyt teknisk hjælpemiddel til løft eller at arbejde med få arbejdsmiljø ind i ordremodtagelsen.
 • Hvad koster det?
  Konsulenthjælpen er gratis for jer.
 • Hvem er konsulenttjenesten?
  Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk, der er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 • Hvem kan få besøg?
  Alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan få et forløb.

Ring til en konsulent og få arbejdsmiljøet ind i driften
Når I bestiller et forløb hos konsulenttjenesten i BFA Bygge & Anlæg, tager vi udgangspunkt i behov og styrker på netop jeres arbejdsplads. Konsulenterne skal støtte branchens virksomheder i tiltag, som direkte eller indirekte er med til at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. I kan fx arbejde med at få styr på kemien, bruge et nyt teknisk hjælpemiddel til løft, eller at få arbejdsmiljøet ind i ordremodtagelsen.

Et forløb består af tre besøg fra konsulenttjenesten og imellem besøgene arbejder I med en eller flere konkrete arbejdsmiljøaktiviteter over nogle måneder. Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk og er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Hør mere og bestil et besøg på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/ eller ring på 72 17 00 13.