G-dage sender millionregning til små håndværksmestre

Skadeligt og dyrt hvis politikerne vil genindføre betaling af G-dage fra 1. juli, lyder det fra håndværkernes arbejdsgiverforening, Dansk Håndværk.

– Vi har de seneste år ført en hård kamp mod netop den afgift på vækst i mindre virksomheder. Betalingen forhindrer, at små virksomheder skaber nye job, innoverer og prøver nye markedsmuligheder i det omfang de ellers kunne – derfor er G-dagene dybt skadelige, advarer Dansk Håndværks direktør, Morten Frihagen.

Fakta om ændringen:

Med beskæftigelsesreformen 18. december 2014 skulle ledighedsdagene, de såkaldte G-dage, gradvist afskaffes over perioden fra 2015 til udgangen af 2017 for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har mindre end tre måneders ansættelse.

G-dagene skulle gradvist afskaffes, så virksomhederne fra 2015-2016 betalte for de første to G-dage. I 2017 skulle virksomhederne kun betale for en G-dag, og fra 2018 skulle betaling af G-dage helt afskaffes ved opsigelse af medarbejdere, der har været ansat mindre end tre måneder.

Organisationen jublede ellers, da det for et par år siden lykkedes at få et folketingsflertal til gradvist at afskaffe G-dagene for korttidsansættelser helt. Men efter at beskæftigelsesministeren nu meddeler, at han vil genindføre reglerne om betalingen fra 1. juli i år, ser de skadelige effekter ud til at være på vej tilbage.

Betaling af G-dage skal ske, når en virksomhed afskediger en ansat. For korttidsansatte skulle yderligere en g-dag have været afskaffet i år, og den sidste g-dag skulle helt væk næste år. Men det ser nu ikke ud til at blive tilfældet. Virksomhederne skal tilsyneladende betale godtgørelse til medarbejderen i de første to dage efter, at vedkommende er fratrådt – før vedkommende kan få dagpenge.

– En genindførelse vil blive mødt med dyb skuffelse. Det vil koste jobmuligheder hos de virksomheder, der står på vippen mellem at betale for mere overarbejde, siger nej til nye ordrer, eller ansætte en medarbejder mere, forklarer Morten Frihagen.

Dermed vil ændringen gøre det vanskeligere at drive virksomhed – men vil også gå ud over den gruppe af danskere, der står på kanten af arbejdsmarkedet, og som netop nu øjner mulighed for at kunne få den type af jobs, der opstår i kølvandet på manglen på kvalificeret arbejdskraft.

————————————————————————–

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, Direktør i Dansk Håndværk Tlf: 29 37 84 88
Foto til evt illustration kan findes på www.dhv.dk under nyheder – presse

——————-

Kopi af (del af)  Beskæftigelsesministerens svar til Folketinget:

Jeg kan oplyse, at Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti efter gældende forligspraksis har tiltrådt alle forlig, som den forhenværende Venstre-regering var en del af, herunder Aftale om et tryggere dagpengesystem samt Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer.

Det indebærer også, at Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti indtræder i begge de nævnte aftaler.

I forhold til de to aftaler betyder det, at de elementer, der vedrører henholdsvis harmonisering af antallet af G–dage og nye regler om supplerende dagpenge, kan sættes i kraft. Dette har indtil regeringsdannelsen afventet det næstkommende folketingsvalg grundet forligssituationen.

Reglerne om G-dage er forligsbelagt med Forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen (S, R, V, DF og K samt med regeringsdannelsen nu også LA), og blandt aftalepartierne er der nu politisk opbakning til at sætte de nye regler om G-dage i kraft den 1. juli 2017 sammen med ikrafttrædelsen af det nye dagpengesystem. Arbejdsgiverne vil herefter skulle betale 2 G-dage ved afskedigelser mv. i alle typer af ansættelsesforhold……..

————————————————————————————————

Kopi af pressemeddelelse 21. oktober 2015:
Det sagde Dansk Håndværk da forbedringerne for G-dagene vedr. de korttidsansatte kom under pres i 2015:

Frygt for genindførte G-dage luftet på Christiansborg
Dansk Håndværk deltog onsdag (den 21. oktober 2015) i et møde på Christiansborg, hvor formand for Dansk Håndværk Niels Techen og direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen beklagede planen om at genindføre de G-dage, som virksomhederne netop er sluppet af med.
– Vi lagde ikke skjul på, at vi på vegne af de små og mellemstore håndværksvirksomheder er meget utilfredse med, at dagpengekommissionen lægger op til en genindføring af G-dagene. Netop afviklingen af G-dagene er et forslag, som Dansk Håndværk har kæmpet hårdt for at få gennemført, og som blev modtaget med jubel hos håndværksvirksomhederne, da det lykkedes at få det gjort til virkelighed.
På mødet deltog Rasmus Helvig (R), Brian Mikkelsen (K) og Torsten Schack Pedersen (v)
– En genindførelse vil blive mødt med dyb skuffelse, og vil koste jobmuligheder hos de virksomheder, der står på vippen mellem at betale for mere overarbejde eller ansætte en medarbejder mere, forklarer Morten Frihagen efter onsdagens møde.
– Vi glædede os over, at de konservative og de Radikale fortsat holdt fast i at de er imod forslaget, fordi de ikke ønsker at påføre virksomhederne yderligere udgifter og dermed forhindre, at virksomhederne ansætter nye medarbejdere. Nu må vi håbe, at der bliver lyttet til den fornuft, siger direktøren.