Fremrykkede betalinger og fleksibilitet ved offentlige indkøb

Udfører man ordre for det offentlige bør man være opmærksom på, at frem til slutningen af oktober gælder det stadigt, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af coronavirus.

Frem til 31. oktober 2020 er der derfor dispenseret fra en række regler for at skabe øget likviditet hos leverandørerne.

En konsekvens af ændringerne er, at det offentlige overtager en vis risiko for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem det, der er betalt for, og det, der senere bliver leveret.

Der er tale om tre tiltag. De offentlige indkøbere er opfordret til at:

  1. Fremrykke alle betalinger
  2. Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 31. oktober 2020, og som har en værdi på 1 million kroner (ekskl. moms) eller derunder.
  3. Om muligt at undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus.

Alle statslige institutioner er blevet kraftigt opfordret til at implementere de tre tiltag ligesom Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om, at kommuner og regioner tilslutter sig de tre tiltag.

Vær opmærksom på at tiltaget udløber den 31. oktober.