Fornyelse af Funktionæroverenskomsten mellem Dansk Håndværk og HK Privat

Nedenfor finder du de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Fritvalgs Lønkonto
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 til 9 %. Du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8,15 til 10,15 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Funktionsløn og forefaldende arbejde
Muligheden for at indgå aftaler om funktionsløn og forefaldende arbejde afskaffes.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket
til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Det træder i kraft den 1. juli 2023.

Pensionsindbetaling efter folkepensionsalderen
Medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen kan vælge, om de vil fortsætte med at spare op til pension, hvis det er muligt, eller om de vil pensionsbidraget udbetalt løbende med lønnen.

Seniorordning
Grænsen på 18 seniordage pr. år afskaffes. Der kan maksimalt afholdes det antal seniordage, der er dækning for på kontoen på afholdelsestidspunktet.

Elever
Pr. 1. marts 2023 stiger elevsatserne med 4,5 %.

Pr. 1. marts 2024 stiger elevsatserne med 3,5 %.

Mindstesatser pr. måned:

1. marts 2023
1. år 12.346 kr.
2. år 13.761 kr.
3. år 15.140 kr.
4. år 16.402 kr.

1. marts 2024
1. år 12.778 kr.
2. år 14.242 kr.
3. år 15.670 kr.
4. år 16.976 kr.

Tillidsrepræsentant
Fremover kan man vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 3 medarbejdere omfattet af overenskomsten på arbejdspladsen mod tidligere 6.

Tillidsrepræsentanten får fremover mulighed for at mødes med nyansatte kolleger i arbejdstiden.

Der er fremover ret til at vælge tillidsrepræsentant i arbejdstiden.

Løndannelse
Der er fortsat ingen mindsteløn på overenskomsten. Lønnen aftales individuelt. Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds produktivitet, konkurrenceevne, økonomi og fremtidsudsigter. Det betyder, at går det godt for virksomheden skal det også afspejle sig i de lønaftaler, der bliver indgået i virksomheden.

Overenskomsten vil meget snart være tilgængelig på vores hjemmeside.