Grundlovsdag, Pinse og SH-betaling

I forbindelse med helligdagene i foråret, skal du være opmærksom på, at medarbejderne på søgnehelligdage skal have SH-udbetaling fra deres SH-konto – det såkaldte forskudsbeløb.

Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Her følger oversigt over disse dage i skemaform: Bemærk at der for deltidsansatte skal beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.

Du kan åbne oversigten over datoer og satser som PDF-fil her og printe den ud

Du skal også være opmærksom på, at dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag, krav på forskudsbeløb.

Såfremt du har funktionærer ansat som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, så har de fri med fuld løn på helligdage og for dem er 1. maj en almindelig arbejdsdag.

Husk at vi ikke er længere end et opkald væk – så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål.