Forårets søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage

Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Se oversigten over datoer og satser for foråret 2020

Bemærk at der for deltidsansatte skal beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.

Du skal også være opmærksom på, at hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag, krav på forskudsbeløb.

Såfremt du har funktionærer ansat som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, så har de fri med fuld løn på helligdage og for dem er 1. maj en almindelig arbejdsdag.

Læs mere om SH-dage her. 

Husk at vi ikke er længere end et opkald væk – så kontakt os på tlf. 32630470 hvis du har spørgsmål.