Forårets helligdage og overenskomstbestemte fridage

Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

OBS! Store bededag er ikke længere en helligdag. Der arbejdes derfor normalt på denne dag. Medarbejdere med fast løn bliver kompenseret for arbejde på store bededag med 0,45% af deres ferieberettigede årsløn.

Bemærk, at der for deltidsansatte skal beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.

Du skal også være opmærksom på, at hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig overtidsbetaling på en sådan dag, krav på udbetaling af forskudsbeløbet.

Hvis du har funktionærer ansat som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, så har de fri med fuld løn på helligdage og for dem er 1. maj og Grundlovsdag almindelige arbejdsdage.

Husk, at vi ikke er længere end et opkald væk – så kontakt os på tlf. 53 53 11 44, hvis du har spørgsmål.

Hent oversigt helligdage og overenskomstbestemte fridage