Første, principielle MgO-sag afgjort

Voldgiftsretten har i dag – den 21. juni 2017 -truffet afgørelse i den første, principielle sag om MgO-vindspærreplader

Ifølge Byggeskadefonden har voldgiftsretten placerer ansvaret hos rådgiveren, fordi denne godkendte de nye og uprøvede MgO-plader uden at orientere bygherren i overensstemmelse med de særlige kvalitetssikringskrav.

Byggeskadefonden oplyser også at entreprenøren blev frikendt, og det blev fastslået, at der ikke er tale om udviklingssvigt.

Du kan læse mere om afgørelsen på Byggeskadefondens netside – samt hele omtalen, kommentarer og vurderinger af den her.