Flere står på spring for at redde konkursramte byggefirmaer

Byggesektoren er stadig hårdt ramt af den økonomiske tilbagegang. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at byggeriet fortsat er den branche, der har flest konkurser og det største tab af job. Og det kan mærkes i arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk, hvor medlemmerne i langt højere grad end sidste år får rådgivning om, hvordan en overtagelse af en nødlidende virksomhed bør ske.

– Vi vil naturligvis helst have, at alle virksomheder overlever, men når det nu ikke kan lade sig gøre, så er en overtagelse fra en kollega absolut en god mulighed, hvis det sker på en fornuftig måde. Køberen kan udvide sin forretning og sit kundegrundlag samtidigt med, at job og den del af den nødlidende forretning, der er sund, bliver ført videre. Og der er faktisk stor interesse for at gøre det, forklarer Susanne Oldenburg, der er chefjurist i Dansk Håndværk.

Siden årsskiftet har organisationen oplevet en markant stigning i henvendelser i forbindelse med sammenlægninger, opkøb og konkurser. Først og fremmest i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven og om, hvordan køberne sikrer sig, at de ikke bliver bundet op på de økonomiske forpligtelser, den nødlidende virksomhed står med.

– Det er et godt tegn, at ejerne i de sunde virksomheder har mod på at udvide på den måde. Der er ingen grund til, at alt går tabt, når en mindre virksomhed er kommet i klemme. Nogle gange er det ganske uforskyldt, og så kan både kundegrundlag og en del af arbejdspladserne reddes. Men man skal kende betingelserne, hvis man ikke vil havne med en økonomisk overraskelse. Overtager man eksempelvis også medarbejdere, vil de ofte få alle deres rettigheder med over i den nye virksomhed, forklarer Susanne Oldenburg.

Om det er tilfældet afgøres blandt andet af, hvor hurtigt medarbejderne begynder i det nye selskab og om igangværende opgaver, ordrebeholdning, lokaler, biler, arbejdstøj, værktøj og så videre følger med. Sker det, kan der opstå så mange lighedspunkter mellem de to virksomheder, at medarbejdere ikke alene får anciennitet, løn og pension med sig til det nye selskab, men også SH-opsparing og tilhørende feriepenge. Er der tilgodehavender af den type, kan medarbejderen så rette det krav mod køberen af virksomheden, som dermed får sig en kedelig overraskelse.

– Vi prøver at rådgive, så de nye ejere ikke bliver overraskede over reglerne. I starten februar gjorde vi medlemmerne særligt opmærksomme på, at det bestemt kan være en god ide at overtage en konkursramt virksomhed, men at de bør søge rådgivning, før de kastede sig ud i processen. Og ud fra antallet af henvendelser, ser det ud til at det har virket, vurderer chefjuristen.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Susanne Oldenburg, Chefjurist i Dansk Håndværk
Tlf.: 32630470 E-mail: swo@dhv.dk