Hvilke regler gælder hvis en medarbejder bliver syg i forbindelse sin ferie?

Nu nærmer ferietiden sig med hastige skridt. Det betyder, at du skal have styr på, hvordan det forholder sig, hvis din medarbejder bliver syg samtidig med, at vedkommende holder ferie.

Hvornår starter ferien?
Medarbejderen starter først på at afholde ferie ved arbejdstids begyndelse på den første feriedag. Hvis man normalt arbejder fra mandag til fredag, så starter ferien mandag morgen ved arbejdstids begyndelse og ikke ved fyraftens tid den forudgående fredag.

Syg inden ferien starter
Hvis medarbejderen bliver syg og sygemelder sig inden første feriedags begyndelse, så behøver medarbejderen ikke at holde ferien, da sygdom betragtes som en feriehindring. Medarbejderen har i stedet ret til en erstatningsferie på et andet tidspunkt efter aftale med arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at virksomhedens almindelige sygemeldingsprocedurer, herunder tro og loveerklæring og lægeerklæring i øvrigt skal overholdes.

Syg efter feriens start
Hvis medarbejderen først bliver syg efter, at ferien er startet, så har medarbejderen først ret til erstatningsferie efter 5 feriedage. Det betyder, at de første 5 feriedage er karensdage, der betragtes som feriedage, selvom medarbejderen er syg.

Hvis du har optjent ret til mindre end 25 dages ferie, reguleres karensperioden på 5 dage forholdsmæssigt.

Ret til erstatningsferie kræver sygemelding samt lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen. Sygemelder medarbejderen sig først på 3. sygedag, tæller de to første dage ikke med. med mindre der er undskyldelige årsager til, at sygemeldingen kommer så sent.

Hvis medarbejderen bliver rask under den planlagte ferie
Hvis medarbejderen bliver rask inden feriens udløb, så skal medarbejderen raskmelde sig til sin arbejdsgiver og oplyse, om vedkommende vil holde resten af sin ferie.

Det er kun resten af den planlagte ferie, medarbejderen kan vælge at holde. For medarbejderen har nemlig ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af raskmeldingen, medmindre arbejdsgiver er indforstået med det. Ønsker medarbejderen ikke at holde den resterende ferie, så skal medarbejderen genoptage sit arbejde.