Få vigtig viden fra BYG-ERFAs erfaringsblade

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. byg erfar erfaringsblade
Erfaringerne finder du i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og renoveringer – så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.

Senest er der i september 2020 udkommet 10 nye erfaringsblade om bl.a. overfladeimprægnering af murværk og forebyggelse af revner i CLT-elementer.

Du finder alle erfaringsbladene på BYG-ERFAs hjemmeside her.