Få tilskud til løn under forældreorlov m.v.

Husk at du har mulighed for at søge om tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond for en del af lønnen under forældreorlov m.v.

Der kan søges om refusion/tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond for den del af virksomhedens betaling af løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov, som overstiger 225,- kr. pr. time.

Muligheden for refusion omfatter de perioder, som virksomheden efter overenskomsten er forpligtet til at betale fuld løn under forældreorlov m.v. Til graviditetsorlov ydes tilskud til 20 dage, til barselsorlov ydes tilskud til 70 dage, til fædreorlov ydes tilskud til 10 dage og til forældreorlov ydes der maksimalt 55 dage. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 130 dage.

Tilskuddet søges i praksis via PensionDanmark, som administrerer fonden. Tilskuddet kan søges via denne hjemmeside: https://virksomheder.pension.dk/uddannelsesfonde/

  • Ved ansøgning om refusion skal virksomheden indtaste den samlede timeløn. PensionDanmark vil herefter beregne tilskuddet, idet der kun ydes tilskud til den del af lønnen, som overstiger kr. 225 kr. pr. time.
  • Ved ansøgning om tilskud skal virksomheden bruge kurset ”Forældreorlov”. Derudover skal virksomheden angive ”Egen virksomhed” som udbyder.
  • Forældelsesfristen for at søge tilskud i fonden er 24 måneder fra medarbejderen har sidste orlovdag.

Uddannelsesrådgiverne i PensionDanmark sidder klar til at hjælpe jer. I er derfor meget velkomne til at kontakte PensionDanmarks Uddannelsesrådgivning på tlf. 7012 1342.