Få tilskud til at ansætte en akademiker

Regeringen lægger op til at give ekstra 10 mio. til vækstpilotordningen i landdistrikterne. Pengene vil blive tilført puljen allerede i år, oplyser SMVdanmark.

Ordningen gør det muligt for virksomheder i landdistrikterne at få tilskud til at ansætte en akademiker. Men den har i de seneste år været så populær, at puljen er blevet opbrugt før tid.

Derfor er det positivt, at politikerne nu vil lægge et ekstra beløb oven i puljen.

Men det betyder ikke, at man kan regne med at pengene strækker året ud. Har man derfor planer om at ansætte en akademiker og vil man søge tilskud, så bør man ikke vente.

Man kan læse mere om mulighederne for tilskud her.


Om Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse.

Landdistriktsvækstpiloter skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Innovationsfonden investerer

  • 150.000 kr. i et-årige projekter 
  • 300.000 kr. i to-årige projekter 

Det er ikke nødvendigt på forhånd at kende den kandidat, der skal ansættes, men det er nødvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der efterspørges. 

Det er dog et krav, at kandidaten har en uddannelsesprofil, der adskiller sig væsentligt fra virksomhedens eksisterende uddannelsesprofiler. Godkendes ansøgningen, har virksomheden fire måneder til at ansætte en passende kandidat.

Kandidaten skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af virksomheden.