Få hjælp til at opdage asbesten

Asbest har været anvendt frem til 1990 i en lang række byggematerialer, fx rør- og kedelisolering og forskellige pladematerialer. Når det skal fjernes, skal det behandles efter helt særlige regler, da asbest kan give asbestose og kræft i lunger og lungehinder. Besøg asbest-huset.dk og find værktøjer og vejledning, der kan hjælpe jer med at opdage asbesten.

Asbest er blevet anvendt i en lang række byggematerialer som isolering, brandsikring og armering. Man skal være opmærksom, bl.a. når man skal fjerne tagplader, udskifte varmerør eller isolering omkring varmerør og renovere eller gøre indgreb i fliseområder, afretningslag, vinylbelægninger, lette skillevægge, loftplader og ventilationssystemer.

Arbejdsgiverens pligter

Det er din pligt at sikre, at arbejde med asbest i alle led planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fx skal der forud for et nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde være gennemført en forundersøgelse af, hvor der kan forekomme asbest. Som arbejdsgiver skal du også føre tilsyn med, at dine medarbejdere har forstået og følger instrukserne for sikkert arbejde.

Asbesthuset.dk

På hjemmesiden asbest-huset.dk finder du let tilgængelige vejledninger, der bl.a. kan gøre jer klogere på:

  • Hvor findes der asbest?
  • Hvordan ser asbest ud?
  • Hvornår skal jeg være opmærksom på, at der måske kan være asbest?
  • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du støder på asbest?

Hos Arbejdstilsynet er der også god hjælp at hente.