Et ordentligt fundament

For at være med til at skabe grundlag for at medlemsvirksomheder kan tage samfundsansvar, har Dansk Håndværk tilsluttet sig Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar som associeret medlem.

Herunder kan du læse om foreningens formål og hvad de kan bidrage med til udvikling af din virksomhed:

Charter for samfundsansvar i Ejendoms-, Bygge- og Anlægsbranchen i Danmark
Foreningen arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning CSR (Corporate Social Responsibility] til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Foreningens bygger på et charter med seks principper, der oversætter internationale retningslinjer for samfundsansvar til den danske bygge- og anlægssektor.

De væsentligste opgaver er at udbrede disse samt at indsamle, udvikle og dele god praksis for, hvordan de kan omsættes til metoder, paradigmer og procedurer i de virksomheder, der underskriver charteret.

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i samfundet. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgeres og virksomheders – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser og sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med sine omgivelser.
I bygge- og anlægsprojekter har bygherren det overordnede ansvar, mens rådgivere og entreprenører har hver deres roller og ansvar i forhold til at realisere bygherrens krav. Formålet med charteret er at etablere en platform, som kan danne grundlag for et godt samspil mellem parterne inden for rammerne af dansk lovgivning og EU-regulering.

Virksomheder, der underskriver og efterlever principperne, vil:

  • Bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark
  • Styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund
  • Agere forretningsmæssigt professionelt – herunder afdække og håndtere risici

Du kan læse mere om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar her