Erhvervspraktik og håndværksfag styrkes i folkeskolen

Eleverne i folkeskolens ældste klasser skal fremover have konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk. Praktiske fag bliver en obligatorisk del af 7. og 8. klasse og erhvervspraktik styrkes.

Det bliver blandt andet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget kan afsluttes med en prøve.

Og eleverne får ret til erhvervspraktik samtidigt med at den praktiske faglighed skal fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. 

Aftalen understreger at undervisningen af de ældste elever skal afspejle, at praksisfaglige evner vægter højt og give alle elever i udskolingen konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk.

Ikke helt godt nok
Men erhvervspraktikken bliver ikke obligatorisk, sådan som SMVdanmark ellers har arbejdet for. Men der er fokus på, at eleven har krav på praktik, og det er så vigtigt, lyder det i en kommentar fra chefkonsulent i SMVdanmark Dorte Kulle.

Aftalen indeholder fem dele:

  1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse
  2. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
  3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
  5. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

Aftalen er vedtaget i Folketinget og vil blive gennemført første gang i landets 8. klasser i efteråret 2018.