Dine kunder kan få tilskud – men de skal være hurtige

Fra den 7. april kl. 10 kan dine kunder søge tilskud til f.eks. efterisolering, vinduer m.v. Men de skal være hurtige, så hjælp dem evt. ved at minde om muligheden. Sidste år løb puljen nemlig hurtigt tør.

Derfor gælder det om at være forberedt og klar når Energistyrelsen den 7. april kl 10. åbner for 1. ansøgningsrunde af Bygningspuljen. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet -sidste år løb den hurtigt tom. Ansøgere, der ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger.

De kan søge tilskud:
Helårsboligejere, private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. Bemærk at man ikke både kan få tilskud fra Bygningspuljen og få Håndværkerfradrag.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting:
Skift af varmekilde, isolering af klimaskærm og optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Efterisolering
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg

Læs mere og ansøg på sparenergi.dk