Tilskud til efterisolering, vinduer mv. Men dine kunder skal være klar

Den 28. september kl. 10.00 åbnes en ny runde af Bygningspuljen, hvor dine kunder kan søge tilskud til f.eks. efterisolering, vinduer m.v. Men de skal være hurtige, så hjælp dem evt. ved at minde om muligheden. De sidste gange er puljen lynhurtigt blevet brugt. Ansøgere der ikke fik tilskud sidste gang, skal ansøge på ny.

Siden sidste ansøgningsrunde i foråret, er tilskudssatserne justeret ned, så flere får mulighed for at forbedre deres bolig. Desuden er det nu kun muligt at få tilskud til isolering og nye vinduer, hvis boligen har energimærke E, F eller G.

På SparEnergi.dk/tilskud kan man med Tilskudsberegneren se, hvor meget man cirka kan forvente at få i tilskud, hvis man får tilsagn.

Stil dig i kø fra kl. 9.00
Som ansøger er det en god ide at være forberedt på noget ventetid, for der kan opstå lang kø. Det er også en god ide at forberede sin ansøgning inden puljeåbningen, da det vil lette ansøgningsprocessen.

Køsystemet er grundlæggende det samme som i forrige runde. Selve puljen åbner for ansøgninger klokken 10.00. Tilgår man ansøgningsportalen via SparEnergi.dk/tilskud mellem kl. 09.00 og 10.00, kommer man i et digitalt venteværelse. Venteværelset hjælper systemet med at kunne håndtere de mange ansøgere, der logger på over en kort periode. Man kommer dog ikke længere frem i køen af at gå ind klokken 09.00 i stedet for klokken 10.00, fordi systemet danner en kø, hvor alle ansøgere, der er i det digitale venteværelse, får en vilkårlig plads..

Personer, der logger på efter kl. 10.00, får en plads bagerst i køen.

Du kan læse mere om ansøgning og kø-systemet her.

De kan søge tilskud:
Helårsboligejere, private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. Bemærk at man ikke både kan få tilskud fra Bygningspuljen og få Håndværkerfradrag.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting:
Skift af varmekilde, isolering af klimaskærm og optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Efterisolering
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg

Læs mere og ansøg på sparenergi.dk