Den nye ferielov – tjek jeres ansættelseskontrakter

Den nye ferielov er nu trådt i kraft pr. 1. september, og den medfører nogle ændringer.

Det er derfor et godt tidspunkt, at få tjekket jeres ansættelseskontrakter igennem, for at sikre de fortsat lever op til kravene.

Er der behov for tilpasninger, kan I enten lave nye kontrakter, eller lave tillæg til nuværende kontrakter der præciserer ændringerne.

For timelønnede medarbejdere, vil de nye ændringer typisk have mindre betydning, mens det især for funktionæransatte kan have større betydning. Har I anvendt vores skabelon til ansættelseskontrakt, lever de fortsat op til kravene.

Lad os se på hvilke ændringer det handler om:

  • I kontrakten må der ikke længere være aftalt, at ferie kan varsles afholdt med forkortet varsel.
    Det er derfor nu et ugyldigt vilkår, som ikke må fremgå af hverken nye eller gamle kontrakter.
  • Ferietillæg udbetales fremover enten løbende sammen med afholdelse af ferie, eller også i to portioner, henholdsvis 1. juni og 1. september. Står der i ansættelseskontrakten, at ferietillæg udbetales én gang årligt, skal dette rettes så det er i overensstemmelse med de nye regler.
    Det er jer som arbejdsgiver der skal beslutte om I udbetaler løbende, eller henholdsvis 1. juni for optjeningsperioden 1/9 til 31/5, og 1. september for optjeningsperioden 1/6 til 31/8.
  • Fremover løber et ferieår fra 1. september til 31. august. Det er altså den periode hvor der optjenes ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fremover fra 1. september til 31. december året efter, altså en 16 måneders afholdelsesperiode.
    Hvis I har skrevet ferieår og optjeningsår ind i kontrakten, så skal de tilrettes så de passer med de nye perioder.

Det er vigtigt, at I sørger for alle ansættelseskontrakter lever op til de nye regler i ferieloven, så medarbejdernes kontrakter er korrekte. Er de ikke det, kan medarbejderen ellers kræve godtgørelse for mangelfuld kontrakt.

Vi anbefaler, at I bruger vores skabeloner til ansættelseskontrakter. De kan hentes her.