Den nye ferielov – et lille udpluk af hvad der gælder pr. 1. september 2020

Fra 1. september 2020 gælder den nye ferielov. Den har været længe undervejs, og vi har været igennem en overgangsperiode, her op til de nye regler endeligt træder i kraft.
Der er flere vilkår fra den gamle ferielov der videreføres, men der er også en del vilkår der ændres.

Samtidighedsferie:
Princippet om, at man optjener ferie samtidig med, at ferien kan afholdes.
I stedet for, at alt ferie kommer til rådighed én gang om året som nu, vil man i stedet løbende optjene ret til at holde ferie.
Samtidighedsferie betyder, at de 2,08 feriedage der eksempelvis er optjent i november måned, kan afholdes allerede i december måned.

Optjening og afholdelse:
Der optjenes fortsat 2,08 feriedag pr. måned, i alt 25 dages ferie om året.

Med den nye ferielov optjenes fremover ferie i perioden 1. september til 31. august.
Som noget nyt bliver der en 16 måneders afholdelsesperioden, idet ferien skal afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter.

Ferie på forskud:
I starten af det nye ferieår vil man ikke have så mange feriedage til rådighed, da de jo først løbende skal optjenes. Der bliver derfor mulighed for, at holde ferie på forskud.

Hvis en medarbejder ønsker at holde ferie på forskud, kræver det dog accept fra virksomheden.
I skal lave en skriftlig aftale om hvor meget ferie der holdes på forskud, og hvornår den afholdes.
Herefter modregnes feriedagene i den løbende optjening. Fratræder medarbejderen før feriedagene der er afholdt på forskud er optjent, skal der modregnes i lønnen.

Varsling:
Der gælder fortsat de samme regler for varsling af afholdelse af ferie.
1 måneds varsel for restferie, og 3 måneders varsel for hovedferie.

Hovedferieperioden er fortsat fra 1. maj til 30. september, hvor der er ret til at afholde 3 ugers ferie i sammenhæng.

Ferietillæg:
Omkring udbetaling af ferietillæg vil der også være ændringer i den nye ferielov.
Fremover skal ferietillægget nemlig udbetales enten samtidig med den dertil svarende ferie afholdes, eller 2 gange årligt.
Det er op til jer i virksomheden at bestemme hvilken udbetalingsmåde I vil anvende.

Vælger I udbetaling 2 gange årligt, skal ferietillæg optjent for perioden 1. september til 31. maj, udbetales sammen med lønnen for maj måned, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august skal udbetales med lønnen for august måned.

Overførsel af ferie og feriehindring:
Efter den 1. september vil det fortsat være muligt, at få enten overført den 5. ferieuge, eller få den udbetalt såfremt den ikke er afholdt.

Ved feriehindring ændrer vilkårene sig derimod, da udgangspunktet fremover vil være, at ikke afholdt ferie på grund af feriehindring, overføres til næste ferieår. Der kan derfor overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieår.

Hvis feriehindringen skyldes sygdom eller barsel, kan der ske udbetaling, hvis feriehindringen fortsat består ved udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode