Den kit der holder lokalsamfundet sammen

Debatindlæg om sygedagpenge:

Nogen kan mens andre har svært ved at klare et almindeligt job på de betingelser vores moderne arbejdsmarked kræver.

Men heldigvis er mange arbejdsgivere klar til at give en hånd, så der bliver en ekstra plads – på de betingelser, som den enkelte kan klare.

Store firmaer er rigtig gode til det, fordi de har ressourcerne og forskelligheden af opgaver, så der bliver muligheder for en lidt svagere medarbejdere.

Men man skal ikke undervurdere de små virksomheders indsats. For de er den kit, der holder lokalsamfundene sammen. Uden dem ville mange landsbyer blot blive opholdsrum, som vi forlader, når vi kører til arbejde.

Og derfor er opgaven med at tage hånd om alle, også en naturlig del for mange ejerledere. Uanset om det er købmanden, håndværksmesteren eller kioskejeren.

Fordi deres virksomheder er forankrede i lokalsamfundet og de har det lokale kendskab tager mange del i opgaven ved at give mulighed for et deltidsjob eller tilbud om at gå til hånde i det omfang vedkommendes ressourcer rækker til det.

Straffes for en håndsrækning
Men nu vil regeringen gøre det vanskeligere. De skal straffes økonomisk, når de inddrager de svageste i det daglige arbejdsliv. Regeringen vil forlænge den periode, hvor virksomhederne skal betale løn til en sygemeldt medarbejder, fra 30 til 40 dage.

Ti dage, der særligt rammer de aller svageste. For det er nemlig dem, der oftes løber ind i lange fraværsperioder. Og det er derfor også dem, regeringen rammer med deres forslag.

Det er ellers den gruppe af mennesker, som regeringer gennem årtier har bedt om hjælp til at få ind på arbejdsmarkedet. Ved at give mulighed for særlige jobs, som gør at de føler, at de bidrager – også selv om helbredet eller ressourcerne ikke rækker til et normalt arbejdsliv.

Men bageren, håndværksmesteren og købmanden har også et økonomisk ansvar for sin forretning og for sin egen økonomi. Og bliver det dyrere at give lokalsamfundet en håndsrækning, så er konsekvensen, at de fleste må tænke sig om en ekstra gang, før de rækker ud med den CSR politik, som politikerene ellers har tryglet dem om.

Det kan regeringen ikke være bekendt.


Debatindlæg til fri brug eller til citatuddrag i medier.
Indlægget er skrevet af: Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk