Dansk Håndværk roser ny aftale om at bekæmpe social dumping

Arbejdsgiverne i Dansk Håndværk hilser dagens politiske aftale om øget kontrol med social dumping velkommen.

– Aftalen sikrer, at der slås hårdere ned på de virksomheder og enkeltpersoner, der forsøger at omgå de danske regler. Det glæder os – både af hensyn til de udenlandske medarbejdere, der får et tryggere arbejdsliv i Danmark, men også i forhold til de håndværksvirksomheder, der udsættes for ulig konkurrence, når andre bryder de danske regler, lyder det fra Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen.

Han understreger at medlemsvirksomhederne i kraft af deres overenskomst gennem en årrække har gjort et særligt arbejder for at bekæmpe social dumping, og at det derfor er positivt, at myndighederne nu i højere grad vil sanktionere virksomheder, der forsøger at omgå aftalerne på det danske arbejdsmarked.

– Byggeriet er et af de områder, hvor vi har set eksempler på, at udenlandske ansatte er blevet snydt for at få en løn, der svarer til det, der er overenskomstaftalt og gælder hos vores medlemsvirksomheder. Her er de skærpede regler og sanktioner i aftalen et godt skridt på vejen, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.

——————————————————————————–
OVENSTÅENDE ER EN PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk