Dansk Håndværk og HK Privat er i gang med at forny den fælles overenskomst

Dansk Håndværk har fra HK Privat modtaget konfliktvarsel om arbejdsstandsning fra 1. marts 2023 for HK Privat’s medlemmer. Sådanne konfliktvarsler er en del af den formelle proces, som går i gang, når overenskomsterne skal fornyes. Det er altså helt almindelig praksis i et overenskomstforløb og skal ikke tages for andet end det.

Det betyder dermed ikke, at en konflikt med arbejdsstandsning nødvendigvis er nærtstående. Det er blot et varsel om, at overenskomsterne er ved at udløbe, og funktionæroverenskomsten mellem Hk Privat og Dansk Håndværk udløber 1. marts 2023.

Konflikten opstår alene, hvis der ikke bliver indgået nye overenskomster, men den proces er i fuld gang. Forligsmanden har mulighed for at udskyde de varslede konflikter med 14 dage to gange, så parterne har tid til at få indgået de nye overenskomster.

Dansk Håndværk og HK Privat er i gang med at forny den fælles overenskomst og vil naturligvis informere jer om den nye overenskomst, så snart vi har den. De udløbne overenskomster følges indtil, der er indgået nye