Corona-udbrud: Sådan bør virksomheder i Københavnsområdet og Odense gøre

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet
vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med
henblik på at situationen med forhøjet smittespredning i disse hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Virksomheder bør særligt være opmærksom på følgende (hele opfordringen kan læses under nedenstående seks punkter)

 1. Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 2. Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum
 3. Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
 4. Opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser.
 5. Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 6. Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.

Opfordringen fra sundhedsmyndighederne lyder i sin helhed
– inkl. opfordring til private og detailhandel:

Der kan konstateres en fortsat bekymrende situation i Københavnsområdet og Odense Kommune med en række
forskellige smitteudbrud og et stigende samlet antal smittede.

I Københavnsområdet drejer det sig om følgende kommuner, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med
COVID-19 og kommuner, der har så tæt en tilknytning til disse kommuner, at de omfattes af de ekstraordinære
midlertidige tiltag, foreløbigt til 22. september 2020, for at sikre en effektiv smitteinddæmning:

• Albertslund Kommune
• Ballerup Kommune
• Brøndby Kommune
• Dragør Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Gentofte Kommune
• Gladsaxe Kommune
• Glostrup Kommune
• Herlev Kommune
• Hvidovre Kommune
• Høje-Taastrup Kommune
• Ishøj Kommune
• Københavns Kommune
• Lyngby-Tårbæk Kommune
• Rødovre Kommune
• Tårnby Kommune
• Vallensbæk Kommune

Ud fra en samlet vurdering af smittesituationen iværksætter sundhedsmyndighederne nu i ovenstående kommuner i
Københavnsområdet samt Odense Kommune, følgende tiltag:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 • Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede
  Superligaordning til andre idrætsarrangementer.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med
  virkning fra d. 9 september 2020.
 • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og
  forlystelsesbranchen og i kulturlivet, herunder kommende skærpede afstandsanbefalinger til
  restaurationsbranchen.
 • Opfordring til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster i restaurationsbranchen med
  henblik på udlevering til sundhedsmyndighederne i forbindelse med smitteopsporing.
 • Sundhedsstyrelsen udarbejder skærpede anbefalinger til antal deltagere, afstand, indretning m.v. ved private
  sammenkomster.
 • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
 • Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående
  uddannelser.
 • Opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser.
 • Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.
 • Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag ifbm
  indkøb.

Der er tale om en anbefaling målrettet både butiksejere og borgere, som ikke forudsætter lovgivning.
Opfordringen indeholder en række elementer, bl.a.:

– Indkøb bør kun foretages af ét familiemedlem ad gangen
– Butiksejerne bør sikre, at der ikke opstår trængsel i butikken ved at begrænse antallet af kunder, der
har adgang til butikken på en gang. Afhængig af butiksstørrelsen kan dette sikres på forskellig vis,
bl.a. ved, at alle butikker tydeligt skilter med antallet af kunder, der kan være i butikken. Store
butikker kan fx have opsyn ved indgangen, der sikrer dette.
– Sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning.
– Sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet, og i supermarkeder og
andre større butikker, centrale steder i butikken, og at spritdispensere til stadighed er fyldt op.

Der påhviler den enkelte erhvervsdrivende et stort ansvar for at sikre overholdelsen dette, men der
opfordres også kraftigt til, at de erhvervsdrivendes organisationer, fx handelsstandsforeninger m.v. påtager
sig et ansvar, bl.a. ved at medvirke til at udveksle erfaringer, rådgivning, medvirke til at sikre, at alle efterlever
anbefalingerne m.v.

 • Fortsat fokus på smitteforebyggende og socialt opsøgende arbejde.
 • Opfordring til, at alle landets kommuner, med inspiration fra bl.a. tiltagene i Odense Kommune og tidligere
  Aarhus, og Silkeborg m.fl. , sætter sig spidsen, og indgår forpligtende partnerskaber med
  uddannelsesinstitutioner, private erhvervsdrivende m.v.
 • Opfordring til, at lokale myndigheder opretholder eller genetablerer alle særlige smitteforebyggende tiltag på
  alle forvaltningsområder, eller iværksætter nye tiltag, der kan virke smitteforebyggende (fritid, kultur, teknik
  m.v.)
 • Massiv informationsindsats fra Sundhedsstyrelsen målrettet borgerne i Københavnsområdet og Odense
  Kommune.
  Det skal bemærkes, at det, afhængig af den forsatte smitteudvikling i Københavns Kommune og omegn, kan blive
  nødvendigt senere at iværksætte yderligere tiltag mhp. at inddæmme smitten. Dette afhænger af den konkrete
  udvikling og vil for eksempel kunne omfatte:
 • Yderligere tiltag vedr. mundbind i det offentlige rum.
 • Anbefalinger om skærpet afstandskrav og andre smitteforebyggende tiltag på skoler, ungdomsuddannelser
  og videregående uddannelser. Ledelserne opfordres til forberede sig herpå.