Byggeriet har brug for flere faglærte, ikke flere “under oplæring”

I den seneste tid har der været en intens debat i byggebranchen om, hvorvidt offentlige byggeprojekter stadig bør tvinges til at tage lærlinge. Debatten er udløst af en ændring i EU’s udbudslov, som ifølge DI tillader, at “lærlinge” kan være alle typer af unge under uddannelse – altså ikke nødvendigvis kun faglærte. Derfor er håndværkernes organisation, Dansk Håndværk, tilfreds med at erhvervsminister Morten Bødskov har ryddet usikkerheden af vejen og vil sikre, at der fortsat skal være tale om egentlige lærlinge på offentlige byggeprojekter:

– Heldigvis slår ministeren fast, at det er afgørende for byggebranchen og for samfundet som helhed, at vi fastholder kravet om at der skal være tale om rigtige lærlinge på de offentlige byggeprojekter. Vi har brug for flere faglærte i Danmark, ikke blot flere “under oplæring”, lyder det fra Mads Okking, der er udviklingskonsulent i Dansk Håndværk.

Hele branchen skal være med
Byggebranchen har i årevis kæmpet med en mangel på faglærte arbejdskraft, som har været en udfordring for både virksomheder og samfundet. Uddannes der ikke tilstrækkeligt faglært arbejdskraft bliver det svært at opretholde den høje standard og kvalitet i byggeriet. Derfor understreger Dansk Håndværk at det er afgørende, at man fortsat prioriterer at uddanne lærlinge i alle dele af branchen:

– Argumentet har været, at da der er forskellige lærlingeordninger i EU-landene, kan danske udbydere ikke kræve, at alle lærlinge på et byggeri skal have samme uddannelsesbaggrund som de danske. Men det er vigtigt, at vi fastholder og værner om de danske erhvervsuddannelser, som er en velafprøvet og en effektiv måde at uddanne dygtige, faglærte medarbejdere på. Det er en ordning, vi kan være stolte af og som vi skal bygge videre på, understreger Mads Okking.

Ingen må slippe ansvaret
Forskelle mellem lærlingeordningerne i EU-landene er ikke en hindring for at fastholde de danske betingelser, der skal sikrer høj kvalitet og faglighed i byggebranchen. Og uddannelsen af lærlingene er ifølge Dansk Håndværk fundamentet, der sikrer det.

– Kravet om at der skal være lærlinge på offentlige byggeprojekter handler ikke om protektionisme eller diskrimination af unge fra andre EU-lande. Erhvervsministerens beslutning er derfor både vigtig og nødvendig. Den vil blot sikre, at virksomheder, der udfører byggeri for det offentlige, også løfter deres del af ansvaret for at uddanne faglærte i fremtiden. Det handler om at Danmark skal have en stærk og velfungerende byggebranche, der kan imødekomme samfundets behov og fastholde kvaliteten og sikkerheden i vores byggerier, fastslår Mads Okking.

—————————————–
Yderligere oplysninger:
Mads Okking, konsulent i Dansk Håndværk
Telefon og SMS 31 10 22 09
Mail: mo@dhv.dk