Brancheordbog om bæredygtighed

Hvad har SDG’erne, ESG’erne, EU-taksonomien, CSR, CO2, CSRD, D&I, CSRDDD, LCA og LCC til fælles? På hver deres måde sætter de mål eller metoder for, hvordan vi arbejder mod en mere bæredygtig verden. Men det kan være en udfordring at arbejde med, hvis man hver gang skal starte samtalen med en lang begrebsafklaring. 

Derfor starter Strateginetværket for bæredygtigt byggeris temagruppe for viden, formidling og kompetenceudvikling nu arbejdet med at etablere en brancheordbog om bæredygtighed. Det sker i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar – FBSA, hvor bæredygtighedsmedarbejder Ditte Perge Sørensen i første omgang står for indsamlingen af ord, begreber, definitioner og fortolkninger.

”Ambitionen for både Strateginetværkets temagruppe og FBSA er at sikre, at bygge- og ejendomsbranchen, byggeriets uddannelser og den finansielle sektor får etableret et fælles sprog og anvender ord, begreber og definitioner ud fra en fælles grundforståelse. Jeg ser frem til, at ordbogen bliver en realitet og kan bidrage til at rydde op i bæredygtighedsvokabulariet,” udtaler bæredygtighedschef i Bygherreforeningen Graves Simonsen, som er tovholder for temagruppen.

Alle ord og begreber skal i spil, men i regi af Strateginetværket vil der i første omgang være særligt fokus på den miljømæssige bæredygtighed, da rammen om netværket er den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Har du et ord der skal med? 
Hvis du brænder inde med et ord eller et begreb, som du mener trænger til for- eller afklaring, så kontakt Ditte Perge Sørensen på mail: dps@bygherreforeningen.dk