BR15 er ændret pr. 1. juli

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændring til BR15 pr. 1. juli 2017, der har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opførelsen af en bygning.

De væsentlige ændringer omfatter bestemmelser om:

  • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
  • Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse
  • Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og institutionsboliger
  • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
  • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
  • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
  • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
  • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
  • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug
  • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel.

Særligt for enfamiliehuse

Forslaget om afskaffelse af niveaufri adgang til enfamiliehuse revideres, så der fremadrettet vil være krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen for fritliggende enfamiliehuse, så der i nødvendigt omfang kan etableres niveaufri adgang på et senere tidspunkt.

Det skal her understreges, at lempelsen alene er gældende for fritliggende enfamiliehuse.

Øvrige ændringer

De øvrige forslag i bekendtgørelsen består med mindre ændringer.

Du kan læse bekendtgørelsen om ændringerne her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ændringerne til BR2015, kan du ringe til byggetekniske konsulenter i Dansk Håndværk, Michael Simonsen eller Mads Okking på tlf. 32 63 04 70, eller sende en mail til dhv@dhv.dk