Bøvl blokerer for tusindvis af nye medarbejdere

Umiddelbart før statsministeren udskrev valg meddelte regeringen, at den ville spare 2,5 milliarder ved at afskaffe unødvendig dokumentation og kontrol i det offentlige.

Men hvorfor nøjes med det, når der kan spares meget uden at det går ud over velfærden – tvært imod. Det er nemlig ikke kun i det offentlige at unødvendig dokumentation og kontrol tærer på samfundskagen. Landets virksomheder kæmper med den dynge papirarbejde, som stat og kommuner pålægger dem og det lægger beslag på arbejdskraft, som mangler i erhvervslivet.

Beregninger viser at administration af indberetninger, afrapportering og kontakt til offentlige myndigheder svarede til 35.000 fuldtidsstillinger og betyder udgifter for virksomhederne på godt og vel 16 milliarder.

Så hvorfor nøjes med at spare 2,5 milliard på nogle få velfærdsområder i det offentlige, når regeringen i en håndevending kunne spare et tilsvarende beløb for private virksomheder ved at reducere dyngen af papirarbejde.

En oprydning vil frigøre arbejdskraft til virksomheder, som mangler ledige hænder. Og der hvor selvstændige selv kæmper med den unødvendige administration kan tiden bruges på firmaet, så overskuddet stiger. Det vil give ekstra indtægter til samfundet i form af skat og moms.

Så når regeringen kan se at bøvlet i det offentlige koster på velfærden, må de også kunne forstå, at en oprydning i, hvad der svarer til 35.000 privat ansatte, der udelukkende arbejder for at servicere det offentlige, er mindst lige så vigtig. Det glemte de at tale om i den valgkamp, der nu er slut.


Debatindlæg af Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk