Bøder: Pas på med firmasiden på Facebook

Har virksomheden en side på Facebook – som virksomhed – skal man være forsigtig med at invitere brugere til at “synes om” siden.

I en ny vurdering fra forbrugerombudsmanden, lyder det nemlig, at hvis virksomheden bruger “like” knappen til at invitere andre til at “synes om” siden, så er det markedsføring på linje med udsendelse af e-mails til den pågældende. Og det skal man have samtykke for at gøre – hvilket man ikke har i forhold til andre brugere på Facebook.

Såfremt vurderingen holder, vil det kunne give alvorlige bøder fremover.

Derfor en ny vurdering
Vurderingen kommer efter at en virksomhed bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om brugen af Facebook-funktionen ”Inviter til side” er omfattet af markedsføringslovens forbud mod uanmodede elektroniske henvendelser – også kaldet spam.

– En virksomhed må kun invitere dig til at synes godt om sin side eller på anden måde kontakter dig via din profil på Facebook, hvis du har givet virksomheden tilladelse til at gøre det. Det er ikke anderledes end med traditionelle e-mails. Begge dele er elektronisk post i markedsføringslovens forstand, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Sådan fungere funktionen
Funktionen ”Inviter til side” giver ejeren af en virksomhedsprofil på Facebook mulighed for at sende en besked til en Facebook-brugere om at ”synes godt om” virksomhedens Facebook-side, men kun hvis Facebook-brugeren har været aktiv på virksomhedens side, f.eks. ved at ”synes godt om” et opslag eller et billede fra siden.

Når indehaveren af virksomhedsprofilen inviterer en bruger til at ”synes godt om” virksomhedens Facebook-side, får brugeren en notifikation, der vises når Facebook-brugeren logger på Facebook.

Den interaktion er en af de grundlæggende ideer i facebooks opbygning, hvor brugere – private og virksomhedsprofiler – opbygges gennem synlighed og følgere via blandt andet like-knappen.

Men ifølge forbrugerombudsmanden fremgår det af lovforarbejderne til markedsføringsloven, at begrebet ”elektronisk post” er teknologineutralt og skal fortolkes bredt.

Formålet er at sikre, at brugere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester opnår den samme beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne baserer sig på.

Det betyder, at virksomheder, der benytter sig af Facebook eller andre sociale platforme til markedsføring, skal være opmærksomme på, at henvendelser som notifikationer er elektroniske henvendelser, der kræver et forudgående samtykke fra modtageren. Akkurat som hvis en virksomhed sender en traditionel e-mail.

Og det krav opfyldes ifølge forbrugerombudsmanden ikke, ved at en forbruger har klikket på et ”synes godt om”-ikon.

Årsagen er, at det ikke fremgår af ”synes godt om”-ikonet, at forbrugeren ved at bruge det også giver samtykke til at modtage markedsføring, oplyser forbrugerombudsmanden.